Na?i brendovi

Transformativna re?enja koja Vam poma?u da prona?ete bolji na?in ?tagod da je Va? izazov ili ?elja.

U Henkel Adhezivi tehnologije, na?i brendovi su klju?ni deo bezbrojnih industrijskih i korisni?kih primena. Kombinujemo nenadma?ne inovacije u oblasti lepkova, zaptiva?a i funkcionalnih premaza sa industrijskim iskustvom kako bismo skrojili prilago?ena re?enja za Vas.

Industrijski brendovi

Henkel-ov LOCTITE? brend je pouzdan izbor i nudi in?enjerska re?enja za lepkove, proizvode za zaptivanje i premaze visokih performansi.

Saznajte vi?e

Henkel-ov TEROSON? je glavni brend za lepljenje, zaptivanje, premazivanje i oja?avanje automobilskih karoserija, popravku i odr?avanje vozila, kao i industrijsku proizvodnju.

Saznajte vi?e

Henkel-ov TECHNOMELT? pru?a vru?e lepkove koji su dizajnirani da pru?aju najbolje rezultate u Va?em procesu proizvodnje i gotovim proizvodima.

Saznajte vi?e

BONDERITE?, premijum brend za re?enja tehnologije i procesa povr?ine koji pru?a konkurentksu prednost ?irom tr?i?ta industrijske proizvodnje.

Saznajte vi?e

Henkel-ov AQUENCE? je brend za inovativna, odr?iva re?enja za lepljenje na bazi vode.

Saznajte vi?e

Novi u Henkel Adhezivi tehnologije

Uvek tra?imo prilike da pro?irimo na? portfolio na nove industrije i tehnologije. Ovi brendovi su novi u Henkel Adhezivi tehnologije:

Bergquist -?svetski lider u materijalima za termalnu obradu, fokusiran na razvoj, dizajniranje i unapre?ivanje termalnih re?enja za vrhunske OEM i ODM.

Darex Packaging -?vode?i portfolio zaptiva?a konzervi, premaza i tehnologije za zatvaranje visokih performansi za globalnu industriju pakovanja

Novamelt -?opse?ni portfolio specijalizovanih hotmelt PSA i ?iroka ponuda prilago?enih re?enja

Sonderhoff -?vode?i proizvo?a? inovativnih re?enja za osiguravanje navoja uz pomo? pene sa opse?nim iskustvom u razvoju i proizvodnji prilago?ene opreme za doziranje

Kontaktirajte nas

Niste prona?li ono ?to tra?ite? Kontaktirajte na? tim za pomo?.

樱花动漫网-官网