Nasze marki

Innowacyjne rozwi?zania rozwi??? ka?dy problem i pomog? osi?gn?? nawet najbardziej ambitny cel.

Marki dzia?u Technologii Klejenia firmy Henkel s? stosowane do niezliczonej liczby aplikacji w bran?y przemys?owej i w procesie produkcji wyrobów konsumenckich. Oferujemy niezrównane innowacyjne kleje, uszczelniacze i pow?oki funkcyjne. Wykorzystujemy nasz? dog??bn? znajomo?? specyfiki poszczególnych bran? przemys?u, by opracowywa? rozwi?zania dostosowane do specjalistycznych potrzeb naszych klientów.

Marki przemys?owe

Marka LOCTITE? firmy Henkeloferuje sprawdzone, wysoko skuteczne in?ynieryjne kleje, uszczelniacze i produkty fo przygotowania powierzchni.?

Dowiedz si? wi?cej

Marka TEROSON? firmy Henkel oferuje wiod?ce produkty do klejenia, uszczelniania i wzmacniania nadwozi samochodowych, napraw i serwisowania pojazdów oraz monta?u przemys?owego.

Dowiedz si? wi?cej

Marka TECHNOMELT? firmy Henkeloferuje kleje termotopliwe zapewniaj?ce optymalne rezultaty procesów produkcji i niezawodne produkty gotowe.

Dowiedz si? wi?cej

Marka BONDERITE? to czo?owa marka oferuj?ca technologie do przygotowania powierzchni i rozwi?zania procesowe, które pozwalaj? naszym klientom uzyska? przewag? konkurencyjn? w obszarze produkcji przemys?owej.

Dowiedz si? wi?cej

Marka AQUENCE? firmy Henkel oferuje innowacyjne, przyjazne dla ?rodowiska kleje na bazie wodnej.

Dowiedz si? wi?cej

Nowe marki w dziale Technologii Klejenia firmy Henkel

Nieustannie poszukujemy nowych mo?liwo?ci poszerzenia naszego asortymentu o nowe technologie oraz staramy si? dostarcza? rozwi?zań w nowych bran?ach przemys?u. Nowe marki w dziale Technologii Klejenia firmy Henkel:

Bergquist - ?wiatowy lider oferuj?cy rozwi?zania w obszarze zarz?dzania ciep?em, który rozwija, projektuje i udoskonala rozwi?zania dla czo?owych producentów OEM i ODM

Darex Packaging - niezrównany asortyment wysoko skutecznych uszczelniaczy do puszek, pow?ok i technologii zamykania dla bran?y opakowaniowej

Novamelt - kompleksowy asortyment specjalistycznych klejów termotopliwych wra?liwych na docisk (PSA) oraz szeroka gama spersonalizowanych rozwi?zań

Sonderhoff -?czo?owy producent innowacyjnych uszczelek formowanych na miejscu, posiadaj?cy dog??bn? wiedz? w obszarze opracowywania i produkcji sprz?tu dozuj?cego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów

Skontaktuj si? z nami

Nie mo?esz znale?? tego, czego szukasz? Skontaktuj si? z naszym zespo?em, by uzyska? pomoc.

樱花动漫网-官网