?Henkel“ preki? ?enklas ?LOCTITE?“?rei?kia patikimus ir veiksmingus, auk?t?j? technologij? pagrindu sukurtus klijus, sandariklius ir dengimo sprendimus.?

Nesustabdoma ?mogaus ir stakli? j?ga.

?LOCTITE?“?yra pasaulyje pirmaujantis klij?, sandarikli? ir pavir?iaus paruo?imo priemoni? preki? ?enklas. Naudodami pa?angias technologijas, mes siūlome sprendimus, i?pildan?ius tiksl? sukurti efektyvesnius klijus, kurie būt? patikimi, stiprūs ir ilgalaikiai, ir i?laisvinti neribot? ?mogaus ir stakli? potencial?. Su?inokite daugiau apie plat? mūs? produkt? asortiment?, tinkam? net pa?ioms reikliausioms pramoninio naudojimo s?lygoms.

Did?iausiems pramon?s ?akos i??ūkiams spr?sti skirtos technologijos.

Mes deriname inovacijas ir technologijas, kad gal?tume pasiūlyti daugeliui pramon?s sri?i? būtinus sprendimus. Mūs? prekini? ?enkl? klijuose, sandarikliuose bei funkcin?se dangose naudojamos technologijos lemia tai, kad mes esame ne tik ?iandienos rinkos lyderiai, bet ir nustatome atities standartus.

Pramonin?s rinkos

?LOCTITE?“?yra patikimas auk?to na?umo klij?, sandarikli? ir pavir?iaus dang? pasirinkimas detali? gamybai visame pasaulyje. ?LOCTITE?“?produktai naudojami gaminant produktus, su kuriais susiduriame kasdien: nuo orlaivi? iki bald?. Mūs? ekspertai siekia optimizuoti procesus, suma?inti s?naudas, kurdami na?um? pagerinan?ius produktus, ir suprasti kiekvien? i??ūk?, kylant? bet kurioje mūs? vertinam? klient? rinkoje.

Susisiekite su mumis

U?pildykite ?emiau pateikt? form? ir mes kaip ?manoma grei?iau susisieksime su jumis.
Jeigu technin?s pagalbos reikia nedelsiant, skambinkite mums nurodytu numeriu
+370 686 82933

Yra klaid?, pra?ome jas i?taisyti
K? nor?tum?te su?inoti?
?? laukel? būtina u?pildyti
?? laukel? būtina u?pildyti
Kreipimosi forma
?? laukel? būtina u?pildyti
?? laukel? būtina u?pildyti
?? laukel? būtina u?pildyti
?? laukel? būtina u?pildyti
?? laukel? būtina u?pildyti
?is laukas negalioja
?? laukel? būtina u?pildyti
樱花动漫网-官网